POMIAR GRUBOŚCI ROGÓWKI

Pomiar grubości rogówki

Badanie to jest tak zwanym "złotym standardem" w diagnostyce jaskry wg Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego. Wykonujemy je za pomocą termometru bezdotykowego aplanacyjnego Reichat.