POLE WIDZENIA

Pole widzenia

Badanie to przeprowadzamy za pomocą polomierza komputerowego PTS 910. Pozwala ono na dokładne określenie ubytków w polu widzenia, można również przy jego pomocy stwierdzić obecność tak zwanej plamki ślepej odpowiadającej obecności tarczy nerwu wzrokowego.

Wskazania:

  • jaskra
  • choroby nerwu wzrokowego
  • odwarstwienie siatkówki
  • retinopatia barwnikowa i inne schorzenia siatkówki
  • choroby ośrodkowego układu nerwowego