Leczenie ortodontyczne

Na czym polega leczenie ortodontyczne?

Ortodoncja jest to dziedzina stomatologii, która zajmuje się leczeniem wad zgryzu i nieprawidłowości zębowych u dzieci i u dorosłych. We współczesnej ortodoncji nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Aczkolwiek im szybciej pacjent do nas trafi- tym lepiej. Optymalny wiekiem na pierwszą konsultację ortodontyczną jest 6-7 rok życia.

Wyróżniamy różne typy wad zgryzu. Najczęściej występującą wadą jest tyłożuchwie/tyłozgryz, czyli cofnięcie żuchwy i dolnego łuku zębowego. Przodożuchwie, inaczej przodozgryz, charakteryzuje się natomiast wysunięciem żuchwy do przodu. Kolejnymi dość częstymi wadami są stłoczenia oraz szparowatość zębów. Leczenie ortodontyczne pomaga w poprawie estetyki uśmiechu oraz rysów twarzy, ale przede wszystkich przywraca prawidłowe funkcje takie jak żucie oraz mowa. 

Pierwszym krokiem jest konsultacja ortodontyczna. Polega ona na zebraniu szczegółowego wywiadu oraz wykonaniu badania pacjenta, pobraniu wycisków pod modele diagnostyczne, zrobieniu zdjęć fotograficznych zewnątrz oraz wewnątrzustnych oraz zdjęć RTG pantomograficznego i cefalometrycznego. Na tej podstawie lekarz przygotowuje plan leczenia ortodontycznego, który zostaje przedstawiony pacjentowi na kolejnej wizycie. Lekarz dobiera metodę leczenia indywidualnie dla każdego pacjenta. Następnie wykonuje montaż aparatu. Czas leczenie to średnio 2 lata, wszystko zależy od wyjściowej wady zgryzu. W trakcie leczenie niezbędne są wizyty kontrolne w celu aktywacji aparatu, średnio co 6-8 tygodni. Po demontażu konieczny jest okres retencji.

Leczenie dorosłych

U pacjentów dorosłych leczenie odbywa się za pomocą aparatów stałych. Możemy wyróżnić różne rodzaje aparatów: konwencjonalne (czyli takie które wymagają użycia ligatur, czyli „kolorowych gumeczek”), samoligaturujące (nie wymagają użycia ligatur) oraz estetyczne kryształowe. 

Zależnie od występującej wady zgryzu czas leczenie ortodontycznego to około 2 lata. Wizyty kontrolne odbywają się co 6-8 tygodni. Niestawianie się na wizyty kontrolne, brak współpracy ze strony pacjenta i niestosowanie się do zaleceń lekarza skutkuje wydłużeniem czasu leczenia. Po demontażu aparatów konieczne jest założenie retencji, czyli przyklejenie metalowego drucika na językową powierzchnię zębów przednich. Często na łuk górny konieczny jest też wyjmowany aparat retencyjny lub nakładka retencyjna do noszenia w nocy.

Leczenie dzieci

Wczesna diagnoza i leczenie wady zgryzu ma istotny wpływ na dalszy wzrost szczęki, żuchwy oraz twarzoczaszki. Szybka korekta istniejącego zaburzenia może zapobiec powstaniu w przyszłości poważnej wady. Dlatego optymalnym wiekiem na pierwszą profilaktyczną konsultację ortodontyczną jest wiek 7 lat. Jednak, gdy rodzic zauważy coś niepokojącego należy niezwłocznie stawić się wcześniej. U dzieci stosowane są głównie aparaty ruchome, czyli takie które się zakłada i wyciąga z jamy ustnej. Bardzo ważne jest tutaj zdyscyplinowanie małego pacjenta do noszenia aparatu przez około 14 godzin na dobę oraz regularne stawianie się na wizyty kontrolne (raz na około 2 miesiące). Bez tego leczenie nie będzie skuteczne. Współpraca ze strony pacjenta i rodzica jest zatem kluczowa. 

Dość często u dzieci montuje się również aparaty stałe fragmentaryczne tzw. 2x4.