GONIOSKOPIA

Gonioskopia

Jest to badanie mające na celu ocenę kąta przesączania w lampie szczelinowej przy użyciu trójlustra.