BADANIE GDX

Badanie GDX

Badanie GDX to inaczej tomograf oka, czyli  laser o nieszkodliwej długości wiązki.  Skanuje on dno oka dając obraz włokien nerwowych siatkówki.

Jego rezultatem jest "kolorowa mapa grubości" włókien nerwowych. 

 Badanie to jest używane w diagnostyce i monitorowaniu jaskry. Jest całkowicie bezbolesne, nie wymaga rozszerzania źrenic.

Warto podkreślić, iż tego typu urządzeń jest tylko kilka na terenie całego województwa, a jest ono niezbędne przy prawidłowej diagnostyce wczesnych zmian jaskrowych oraz przy śledzeniu progresji tej groźnej choroby.

Jest także pomocne przy wykrywaniu chorób uszkadzających nerw wzrokowy, takich jak guzy mózgu, zmiany niedokrwienne, cukrzyca, zapalenie nerwu, zmiany pourazowe, choroba Alzheimera, SM.